Phong thủy
Thời gian : 17:00 - 13/05/2014

Phong thủy

Đăng ký khoá học nhận ngay ưu đãi

Đăng ký

Thời gian còn lại:

Phong thủy học * Lớp căn bản và nâng cao 1 - Bát trạch:  2 tháng - tuần 2 buổi - mỗi buổi 2 tiếng      Thời gian học từ:  17g - 19g vào thứ bảy - Chủ nhật 2 - Huyền không:   (như trên).

Xem chi tiết »
Tử vi
Thời gian : 17:00 - 15/09/2013

Tử vi

Đăng ký khoá học nhận ngay ưu đãi

Đăng ký

Thời gian còn lại:

Tử vi học * Lớp Căn bản và nâng cao 1 - Căn bản : 2 tháng - tuần học 2 buổi - mổi buổi 2 tiếng      Chiều 17g - 19g - Thứ bảy - Chủ nhật 2 - Nâng cao :           (như trên)

Xem chi tiết »
Dịch Lý
Thời gian : 18:00 - 01/09/2015

Dịch Lý

Đăng ký khoá học nhận ngay ưu đãi

Đăng ký

Thời gian còn lại:

Dịch Lý học * Dịch lý gồm 4 môn: 1 - Môn Triết dịch :  3 tháng - (Co giãn tùy trình độ học viên)      Tuần 2 buổi - mỗi buổi 3 tiếng.vào Thứ 5 - Thứ 7      Chiều từ: 18g đến 21g 2 - Môn Dịch lý báo tin :       (như trên) 3 - Môn Giao dịch xã...

Xem chi tiết »