Thông tin liên hệ:

Email: tonyphu_vn@yahoo.com
Hotline: 0995.844.299
Đơn vị tổ chức: Viện Quản Trị Kinh Doanh Đồng Nhân
Địa chỉ: 198 Nguyễn đình chính, P 11, Quận Phú nhuận và 36 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú.

Dịch Lý học

Dịch lý gồm 4 môn:

1 - Môn Triết dịch :  3 tháng - (Co giãn tùy trình độ học viên)

     Tuần 2 buổi - mỗi buổi 3 tiếng.vào Thứ 5 - Thứ 7

     Chiều từ: 18g đến 21g

2 - Môn Dịch lý báo tin :       (như trên)

3 - Môn Giao dịch xã hội.      (    "     )

4 - môn Dịch y đạo                 (    "    )


Bình luận